Бұйрығымен бекітілген

директордың 03.10.2017 ж. № 58

Боровской кәсіптік-техникалық колледжі коммуналдық қазыналық кәсіпорны азаматтық қызметшілерінің мінез-құлқының сыбайлас жемқорлыққа қарсы стандарты

Қостанай облысы әкімдігі білім басқармасының "Боровской кәсіптік-техникалық колледжі" коммуналдық мемлекеттік қазыналық кәсіпорны

(ұйымның атауы)

1. Қоғамдық қатынастар саласының атауы-Білім.

2.Қостанай облысы әкімдігі білім басқармасының "Боровской кәсіптік-техникалық колледжі" коммуналдық мемлекеттік қазыналық кәсіпорны

3. Қоғамдық қатынастардың оқшауланған саласында жұмыс істейтін адамдардың мінез-құлқының (іс-қимылының) қағидалары

3.1. сыбайлас жемқорлыққа қарсы стандартпен қозғалған салада жеке және заңды тұлғалардың құқықтары мен заңды мүдделерін іске асыру кезінде:

Қазақстан Республикасының Конституциясына, Заңдарына және өзге де нормативтік құқықтық актілеріне сәйкес заңдылық қағидатын басшылыққа алу;

Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес мемлекеттік бақылау мен қадағалауды жүзеге асырады.

азаматтар мен заңды тұлғалардың құқықтарын, бостандықтары мен заңды мүдделерін сақтау мен қорғауды қамтамасыз ету, заңнамамен белгіленген тәртіпте және мерзімде азаматтардың өтініштерін қарау, олар бойынша қажетті шаралар қабылдау;

мемлекеттік қызметтер көрсету және өзге де рұқсат беру функцияларын көрсету барысында көзделмеген құжаттарды талап етуге жол бермеу, сол сияқты кез келген сөзбұйдаға (төрешілдікке) жол бермеу;

лауазымдық өкілеттіктерді жүзеге асыру кезінде бейтарап және саяси партиялардың, қоғамдық және діни бірлестіктердің қызметінен тәуелсіз болу;

нормативтік құқықтық актілер мен әртүрлі оқылуларға сәйкессіздік анықталған жағдайда, осы нормативтік құқықтық актіні әзірлеген тиісті уәкілетті органға дереу жеткізілсін;

Мемлекеттік қызметтерді тұтынушы ретінде халықтың сұраныстарына толық бағдарлана отырып, көрсетілетін мемлекеттік қызметтердің сапасын арттыру бойынша тұрақты негізде шаралар қабылдау;

Қазақстан Республикасының заңдарында көзделген жағдайларды қоспағанда, лауазымдық өкілеттіктерін орындау кезінде алған, азаматтардың жеке өмірін, ар-намысы мен қадір-қасиетін қозғайтын мәліметтерді жария етпеуге және олардан мұндай ақпарат беруді талап етпеуге;

3.2. өз құзыреті шеңберінде басқарушылық және өзге де шешімдерді дайындау және қабылдау кезінде:

мүдделер қақтығысына жол бермеу, ал олар туындаған кезде заңнамаға сәйкес оларды жою жөнінде шаралар қабылдау;

бақылау іс-шараларын және шешім шығаруды білдіретін өзге де іс-әрекеттерді жүргізу кезінде мәселелерді объективті түрде қарау, заңнамаға сәйкес ғана шешімдер қабылдау.

азаматтық қызметшінің құзыретіне кіретін шешімдерді қабылдау кезінде өзінің заңды міндеттерін орындауға байланысты ешқандай материалдық игіліктер, қызметтер мен өзге де артықшылықтарды қабылдамауға;

оларға берілген құқықтар шегінде және лауазымдық міндеттеріне сәйкес өкілеттіктерді жүзеге асыру;

Көрсетілген мемлекеттік қызметтер бойынша құпиялылықты сақтау және қызметтік және коммерциялық құпияны қамтамасыз ету;

Лауазымдық міндеттерін атқару кезінде жеке және заңды тұлғаларға артықшылық көрсетпеу, олардың ықпалынан тәуелсіз болу;

Еңбек тәртібін мүлтіксіз сақтау, берілген өкілеттіктерді тиімді пайдалану; өзінің қызметтік міндеттерін адал, турашыл және сапалы орындау; жұмыс уақытын тиімді пайдалану;

3.3. нормативтік құқықтық актілердің жобаларын дайындауға ұсыныс енгізу кезінде:

нормативтік құқықтық актілерді дайындауға ұсыныстар енгізу кезінде "құқықтық актілер туралы" 2016 жылғы 6 сәуірдегі №480-V ҚРЗ»;

өзі немесе үшінші тұлғалар үшін пайда табу мақсатында нормативтік құқықтық актілердің қабылдануына жол бермеу;

беймәлім тұлғалар тобына немесе жеке белгілі бір тұлғаларға қаралуға тиіс;

3.4. тіршілік ету саласының ерекшелігіне байланысты туындайтын өзге де өзара қарым-қатынастар кезінде:

- мемлекет мүддесіне нұқсан келтіретін, мемлекеттік органдардың жұмыс істеуіне кедергі келтіретін немесе оның тиімділігін төмендететін іс-әрекеттерге қарсы тұру;

- заңда тәртіптік, әкімшілік немесе қылмыстық жауапкершілік көзделген теріс қылықтар мен өзге де құқық бұзушылықтарды жасауға жол бермеу;

- іскерлік этикетті және ресми тәртіп ережелерін сақтау;

- іскерлік мәселелер бойынша шешім қабылдау және өз Еңбек міндеттерін орындау кезінде Колледж мүддесін басшылыққа алу – өз жеке мүдделерін, өз туысқандары мен достарының мүдделерін ескермей;

- мүдделер қақтығысына әкелуі мүмкін жағдайлар мен жағдайларды болдырмау;

- басқа мемлекеттік қызметшілер тарапынан қызмет этикасы нормаларының бұзылуына жол бермеу жөнінде басқа да шараларды қолдануға немесе жолын кесуге;;

- ұжымдағы олардың ар-намысы мен қадір-қасиетіне нұқсан келтіретін әріптестердің жеке және кәсіби қасиеттерін талқылаудан бас тарту;

- колледждің құрылымдық бөлімшелері басшыларының тапсырмаларын орындау барысында тек объективті және шынайы мәліметтерді ұсыну;

4. Өзге де шектеулер мен тыйымдар:

Егер азаматтық қызметшінің сыбайлас жемқорлық құқық бұзушылық туралы ақпараты болса, ол мұндай құқық бұзушылықтың алдын алу және тоқтату жөнінде қажетті шаралар қабылдауы, оның ішінде тез арада жазбаша түрде жоғары тұрған басшыға, өзі жұмыс істейтін колледждің басшылығына, уәкілетті мемлекеттік органдарға хабарлауға тиіс. Азаматтық қызметші өзін басқа адамдардың сыбайлас жемқорлық құқық бұзушылықтар жасауға көндіру жағдайлары туралы аталған адамдар мен органдарға да жазбаша нысанда дереу хабарлауға міндетті.;

лауазымдық міндеттерін орындауға байланысты жеке және заңды тұлғалардан сыйақы (сыйлықтар, ақшалай сыйақы, қызметтер, ойын-сауық, демалыс, көлік шығыстары және өзге де сыйақылар) алу);

Өзінің лауазымдық өкілеттігін және онымен байланысты мүмкіндіктерін жеке мүліктік және мүліктік емес пайда алу үшін пайдалану

Антикоррупционный стандарт скачать